Ako spraviť výskum cieľovej skupiny

Marketingový úspech začína poznaním motivácií, cieľov, problémov, hodnôt a hlbokých túžob Vášho publika.

Komu marketujete a predávate?

Predávať všetkým je lákavé. Nechcete si nechať ujsť žiadneho klienta, chápem to…ale naozaj to tak nefunguje.

Musíte zaujať, prilákať a predávať konkrétnemu publiku.

Predávanie každému, je predávanie nikomu.

Musíte si zadefinovať a pochopiť svoju cieľovú skupinu. Všetko od základných demografických údajov až po hodnoty, ktoré definujú ich rozhodovanie.

Pripravil som pre Vás podrobný akčný plán, podľa ktorého môžete začať s výskumom Vašej cieľovej skupiny pre Váš biznis.

Čo je cieľová skupina?

Cieľová skupina sú ľudia, ktorých budú z najväčšou pravdepodobnosťou zaujímať produkty a služby vašej firmy.

Čo je buyer persona?

Buyer persona je fiktívny avatar Vášho ideálneho klienta. Predstavuje ciele, hodnoty, sny, problémy a ďalšie dôležité podrobnosti Vašej cieľovej skupiny, ktoré Vám ju pomôžu lepšie pochopiť.

Prečo je dôležitý výskum cieľového publika?

Profil kupujúceho Vám pomôže pochopiť a prilákať väčšie množstvo kvalitných klientov.

Profil kupujúceho bude ovplyvňovať Vaše marketingové a predajné rozhodnutia, takže tento krok by mal byť Vašou top prioritou.

Musíte poznať konkrétne potreby, správanie a obavy vašich klientov. Ak pochopíte problémy a frustrácie svojich zákazníkov, môžete okolo nich vytvárať služby a marketingovú komunikáciu.

Profil kupujúceho vám uľahčí vytváranie obsahu, komunikáciu na klientov, vývoj produktov, služieb a marketingu, ktorý Vás ustanoví ako autoritu vo Vašom odbore a osloví vaše publikum.

Takisto Vám to umožní zacieliť alebo prispôsobiť svoj marketing pre rôzne segmenty publika. Takto môžte vyvýjať vysoko cielený obsah a služby, ktoré vyhovujú potrebám, cieľom a záujmom vašich klientov.

Výskum Vašej cieľovej skupiny Vám pomôže:

 1. Rozhodnúť sa, na koho sa zamerať.
 2. Ako ich dosiahnuť.
 3. Čo im ponúknuť.
 4. Vytvoriť ten správny obsah pre správnych ľudí.
 5. Lepšie pochopiť, ako vytvoriť obsah, ktorý spája ľudí s vašou službou alebo produktom.
 6. Zvýšiť počet konverzií.
 7. Tvoriť personalizovaný obsah.
 8. Vytvárať dlhodobé vzťahy so svojimi klientami riešením ich problémov.
 9. Byť konkurencie-schopnejší ako malý podnik.
 

Pravideľne skúmajte Vašich klientov a zlepšujte kvalitu profilu kupujúceho.

Navrhujte produkty a služby, ktoré sú vhodnejšie pre vaše cieľové publikum. Výskum cieľovky Vám umožňuje byť orientovaný viac na potreby klienta ako na vlastnosti svojho produkty.

Zamyslite sa nad vlastnosťami svojich služieb a produktov a zamyslite sa nad tým, kto by z nich mal úžitok. To môže byť základ pre výskum cieľovej skupiny.

Čo musíte vedieť o svojom klientovi?

 1. Koho bude oslovovať Vaša značka?
 2. Komu slúži Váš produkt?
 3. Kto je Váš ideálny zákazník?
 4. Aký cieľ sa snaží dosiahnuť vaše publikum?
 5. Aké má Vaše publikum potreby a nesplnené túžby?
 6. Ako zapadajú vaše výrobky, alebo služby do ich života?
 7. Čo podnecuje ich túžbu, alebo potrebu používať Vaše produkty a služby?
 8. Aké boli ich skúsenosti s podobnou službou alebo produktom?
 9. Kde sa obrátia so žiadosťou o informácie alebo radu?
 10. Kde hľadajú informácie?
 11. Je dosť ľudí, ktorí vyhovujú mojim kritériám?
 12. Bude moje publikum profitovať z mojej služby? Budú to naozaj potrebovať?
 13. Chápem čo ich vedie k rozhodovaniu?
 14. Môžu si dovoliť moje služby?
 15. Viem ich osloviť mojou komunikáciou?

Bežné mylné predstavy o vašej cieľovej skupine.

Myslíte si, že Vaše cieľové publikum je ako vy.

Vaša cieľovka nie je ako vy. Môžete zdieľať určité veci, ale to vás nerobí rovnakými. Nenechajte sa chytiť do pasce vytvárania riešení na základe toho, čo sa páči Vám alebo považuje za správne Vy.

Myslíte si, že vedia rovnaké veci ako vy.

Nevedia, takže komunikujte so svojim publikom tak, aby Vám rozumel každý. Používajte jasnú a jednoduchú štruktúru viet. Vyhýbajte sa žargónu. Rozprávajte sa ako s 8-ročným.

Že im Záleží na vašej značke.

Ľudom záleží na ľudoch. Buďte tu pre nich ako človek a až potom ako značka.

Že rozumejú biznis žargónu.

Nerozumejú. Hovorte spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre všetkých.

Segmentujte Vašu cieľovú skupinu.

Segmentujte svoju cieľovku do skupín na základe podobných charakteristík

Vytvorte stratégiu pre každú skupinu. Vaše skupiny by mali:

 1. Definovať témy a tón Vašej komunikácie
 2. Plánovať obsahovú stratégiu
 3. Definovať komunikáciu na zákazníka.

Nákupné cykly cieľovej skupiny

Chápte, kde sa vaše publikum nachádza v nákupnom cykle. Robia výskum, hľadajú recenzie alebo sú pripravení kúpiť? Špecifické štádium nákupného cyklu ovplyvňuje celú Vašu komunikáciu.

Zmapujte si Vašu cieľovú skupinu

Kde uskutočniť výskum?

Vaša súčasná zákaznícka základňa je super miestom pre Vaše rozhovory. Už si kúpili váš produkt a spolupracujú s vašou spoločnosťou. Ak nemáte žiadnych klientov, skúste referencie, alebo si sami vymodelujte ideálneho klienta.

Čo sa pýtať publika?

Demografické údaje

  1. Vek
  2. Rodinný stav
  3. Deti

 

Vzdelanie

  1. Aký stupeň vzdelania ste absolvovali?
  2. Ktoré školy ste navštevovali?
  3. Čo ste študovali?

 

Profesijná dráha

  1. Aké je vaše povolanie?
  2. Ako ste sa dostali tam, kde ste dnes?

 

Otázky o zákazníckych cieľoch

  1. Aké sú ciele zákazníkov vzhľadom na môj biznis?
   1. Čo chcete docieliť kúpou mojej služby/produktu?
  2. Aké sú ciele zákazníkov vzhľadom na rodinu, komunitu, svet
   1. Ako by radi videli svet v budúcnosti?
  3. Za čo sú zodpovedný v živote?
  4. Čo pre vás znamená byť úspešný?

 

Otázky ohľadom výziev

  1. Aké výzvy, obavy a problémy Vám bránia v dosiahnutí Vašich cieľov. 
   1. Vzhľadom na biznis
   2. Vzhľadom na svet
  2. Aké sú Vaše najväčšie/najdôležitejšie výzvy?

 

Hodnotové otázky

  1. Aké sú vaše hodnoty? 
   1. Vzhľadom na váš biznis
   2. Všeobecné životné hodnoty, ktoré slúžia ako rámec pre život, podnikanie, morálku, rozhodovanie atď

 

Otázky ohľadom pracovnej pozície

  1. Aká je vaša pracovná rola?
  2. Váš pracovný titul?
  3. Ako sa meria vaša práca?
  4. Ako vyzerá Váš typický pracovný deň?
  5. Aké zručnosti sú potrebné na výkon vašej práce?
  6. Aké vedomosti a nástroje využívate pri svojej práci?
  7. Akej vyššej pozíci sa reportujete?
  8. Kto sa reportuje Vám?

 

Firemné otázky

  1. V ktorom priemysle alebo odvetviach pôsobí vaša spoločnosť?
  2. Aká je veľkosť vašej spoločnosti (tržby, zamestnanci)?

 

Získavanie informácií

  1. Ako získavate nové informácie pre výkon Vášho povolania?
  2. Aké publikácie alebo blogy čítate?
  3. Ste v nejakých asociáciach?
  4. Aké sociálne siete používate?
  5. Aké sú Vaše hlavné komunikačné kanály (napr. E-mail, telefón, osobný kontakt)?

 

Nákupné preferencie

  1. Používate internet na prieskum služieb alebo produktov?
   1. Ak áno, ako hľadáte informácie? Google? 
  2. Popíšte nedávny nákup.
   1. Prečo ste uvažovali o kúpe?
   2. Aký bol proces vyhodnotenia?
   3. Ako ste sa rozhodli pre kúpu daného produktu alebo služby?
   4. Aká je vaša hlavná nákupná bariéra?
   5. Ako ju môžete prekonať?

 

Čo vnímate negatívne?

  1. Čomu sa chce vaše publikum vyhnúť?

Pro tip - Používajte otázku PREČO

Otázka „prečo“ je môj tip číslo jedna pre úspešný výskum cieľovej skupiny. Pýtajte sa “prečo” na každú odpoveď, ktorú dostanete aby ste zistili aj tie najhlbšie motivácie Vášho publika.

Cieľom nie je preletieť otázkami. Cieľom je ponoriť sa čo najhlbšie, aby ste odhalili všetko o svojom ideálnom klientovi. Pýtaním sa PREČO odhalíte základné rozhodovacie procesy Vašich klientov.

Pochopte ciele, správanie a motiváciu svojich klientov.

Majte na pamäti, že ľudia nie vždy správne reflektujú svoje nákupné správanie, aby vám povedali čo ich naozaj poháňa.

Začnite jednoduchou otázkou – napríklad: „Čo je Vašou najväčšou výzvou?“ Potom venujte primerané množstvo času ponoreniu sa hlbšie do tejto otázky, aby ste sa o Vašom publiku dozvedeli viac.

Pravidelne skúmajte Vašich klientov a zlepšujte kvalitu profilu kupujúceho.

Navrhujte produkty a služby, ktoré vaša cieľovka žiada. 

Výskum cieľovky Vám umožňuje byť orientovaný viac na potreby klienta ako na vlastnosti svojich produktov a služieb.

Záver

Ak neviete, kto sú vaši ideálni klienti a nepoznáte ich ciele a problémy bude pre Vás tažké vytvoriť efektívnu komunikáciu, makreting a predajné stratégie.

Výskum cieľovej skupiny je vaša absolútna priorita, aby ste ušetrili čas, peniaze, energiu a dosiahli maximálnu úspešnosť vo svojom podnikaní.

Leave a comment:

Recent Comments

Žiadne komentáre na zobrazenie.
Categories
My promise to you

I will transform your business from “selling a product” to a strong brand with a vision, story and values that will create a steady stream of loyal leads and clients.

I will use digital media and digital marketing strategies to attract and convert your online audience!

Recent posts
Follow us

Archives

Categories

Categories:
Our Instagram:
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
web x one

Vancouver based, digital marketing, creative agency

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
© 2021. All rights reserved.
Top