Šablóna pre výskum cieľovej skupiny

Šablóna pre výskum cieľovej skupiny kde si môžete zaznamenať odpovede od klientov.

Šablóna je editovateľná, alebo sa dá vytlačiť v Google docs a Canva

You must log in to submit a review.

Top